Dar ve Orta Gelirlilere 375 Bin Yeni Konut

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı sunumda, 12. Kalkınma Planı’nın önemli hedeflerinden birinin, dar ve orta gelirlilere yönelik konut sorununun çözülmesi olduğunu açıkladı. Plan döneminde dar ve orta gelirlilere yönelik 375 bin yeni sosyal konut üretimi hedefleniyor. Plan kapsamında, Marmara bölgesi başta olmak üzere geniş çapta yapı stokunun yenilenmesi ve konut tüketiminin karşılanması için çeşitli önlemler alınacağını belirtti.

Kalkınma Planı, şehirleşme alanında gelişmiş yaklaşımları ve sunulan hizmetlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha fazla özelliklerini öngörüyor. Bu sayede afete dirençli şehirleşmenin sürdürülmesi için mekansal analizlerin değiştirilmesi planın önemli bir parçası oluyor. Marmara bölgesinin, yapı stokunun yenilenmesi bakış açısıyla çalışmalara öncelik verileceği belirtildi.