Kentsel Dönüşümde Yeni Adım: Riskli Yapı Sahiplerine Kredi Kolaylığı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kentsel dönüşüm sürecindeki riskli konut sahiplerine yönelik önemli bir adım attı. BDDK’nın yayımladığı “Konut Kredilerine İlişkin 24 Ağustos 2023 tarihli 10655 ve 10656 sayılı Kurul Kararlarının Uygulanması Hakkında Kurul Kararı” ile riskli yapı sahiplerine kredi sınırı muafiyeti sağlandı.

Kurulun internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul kararı çerçevesinde belirlenen azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı uygulaması ile 24 Ağustos 2023 tarihli ve 10655 sayılı Kurul kararı kapsamında belirlenen yüksek risk ağırlığı uygulanmasında yapılan konut malikliği durumu değerlendirmesine dair önemli bir istisna getirildi.

Açıklamada, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu tek bir konutun bulunması ve bu konutun 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmesi nedeniyle yıkılmış veya yıkım kararı alınmış olması halinde, söz konusu konutun konut malikliği durumu değerlendirmesinde dikkate alınmayacağı belirtildi.

Bu kararla birlikte, kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı sağlanarak, finansal destek imkanları genişletilmiş oldu. Yıkım kararı alınmış veya riskli yapı tespiti yapılmış konut sahipleri, bu muafiyet sayesinde daha uygun kredi şartlarına erişebilecekler.