Kentsel Dönüşümde Yeni Uygulama

AK Parti, kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor. İlerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanan bu teklif, kentsel dönüşümde kat malikleri arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı uzayan süreçleri kısa zamanda çözüme ulaştırmayı hedefliyor.

Mevcut yasaya göre, kesintiye uğramak için üçte iki çoğunluk gerekiyor. Ancak teklifin yasalaşması durumunda, bu oran salt çoğunluğa düşürülecek; yani kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile karar alınabilecek. Teklifin komisyonundaki görüşmelerde, bu değişimin olumlu ve olumsuz etkilerinin analizi yapılacak. Ayrıca, ayrışan dönüşüm süreçlerini uzatan sebeplerden biri olan ulaşılamayan kat güçleri soruna çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Kanun teklifi, ayrıca Tebligat Kanunu’ndan gecikmeleri engelleyecek düzenlemeleri içeriyor. Bu sayede, kesikli dönüşüm projelerinde daha hızlı sonuç alınması ve şehirlerin daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Teklifin bu hafta içerisinde parlamentonun önerilerine sunulması bekleniyor.