Kira Artışlarında %25 Sınırlaması Devam Ediyor

Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk süreci zorunlu hale geliyor. İhtilaflar önce arabulucuya başvuracak, anlaşma sağlanamazsa dava açılabilecek. Ancak kira artışı yüzde 25’i geçemeyecek.

Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem 1 Eylül’de başlıyor

1 Eylül itibarıyla kira uyuşmazlıklarında önemli bir değişiklik gerçekleşecek. Kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar ve aidata ilişkin davalar zorunlu arabuluculuk sürecine tabi olacak. Bu süreç, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuğun önemli bir adım olacağını gösteriyor.

Arabuluculuk süreci, uyuşmazlık yaşayan tarafların öncelikle arabulucuya başvurmasını gerektiriyor. Örneğin, ev sahibi bir tahliye davası açmak istediğinde, öncelikle arabulucuya gitmek zorunda olacak. Benzer şekilde, kiracı da kira bedelinin tespiti, kira uyarlama davası veya alacak talepleri gibi konularda arabuluculuk sürecini başlatabilecek. Bu süreç, dava açma isteği olan tarafın sorumluluğunda olacak.

Arabulucuya başvuruda ve iki saate kadar olan görüşmelerde herhangi bir ücret alınmayacak. Ancak bu sürenin üzerindeki görüşmelerde, asgari ücret tarifesine göre hesaplanacak tutar, taraflar arasında eşit şekilde paylaşılacak.

Başvurular, dava açılacak yetkili mahkemenin bulunduğu adliyedeki arabuluculuk bürosuna veya yetkilendirilen sulh hukuk mahkemelerine yapılacak. Bu sayede, taraflar arabuluculuk sürecine kolaylıkla başvurabilecekler.

Öte yandan, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren kira artışına yüzde 25 sınırlaması da dikkate alınmalıdır. Bu sınırlama, kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklarda da arabuluculuğun önemini artıracaktır.

Sonuç olarak, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sürecinin zorunlu hale gelmesi, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde çözülmesini sağlayacaktır. 1 Eylül itibarıyla başlayacak olan bu dönem, kira sözleşmesi, tahliye, kira bedelinin tespiti ve diğer kira konularında adil bir çözüm sağlamayı amaçlamaktadır.