Türkiye, Akıllı Şehir Eylem Planı Olan Dördüncü Ülke

Türkiye, Akıllı Şehir Eylem Planı Olan Dördüncü Ülke
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nın lansmanında, akıllı şehirler konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Şehirlerin sorunlarına çözüm üretmek, geleceğin ihtiyaçlarına en hızlı ve verimli şekilde cevap vermek için plan hazırlama kararı aldıklarını dile getiren Kurum, son 1,5 yıl içerisinde 12 bakanlık, 24 genel müdürlük, 28 yerel yönetim ve 100'den fazla akıllı şehir tedarikçisiyle 145 toplantı ve 5 çalıştay düzenlediklerini ifade ederek İstanbul Beyoğlu ve Konya Selçuklu ilçelerinde pilot çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bakan Kurum, 1399 belediyenin 400'ünde anket ve analizler yaptıklarını, öneriler geliştirdiklerini belirterek "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik." dedi.

Eylem planına ilişkin Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Açıklayacağımız eylem planı ulusal düzeyde hazırlanan Türkiye'nin ilk, Amerika, Hollanda ve Avustralya'dan sonra dünyanın dördüncü Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı'dır. Bu anlamda yaptığımız bu çalışma ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır. İkinci olarak, eylem planımıza tüm bakanlıklarımız, yerel yönetimlerimiz, özel sektörümüz, sivil toplum kuruluşlarımız ve üniversitelerimiz paydaşlar olarak katılım sağlıyorlar. Bu nedenle çalışmamız, Ulusal bir Strateji ve Eylem Planı'dır. Bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla akıllı şehir politikalarımızın tüm kamu kurumlarımızda yaygınlaştırılmasına dair genelgemiz Resmi Gazete'de yayımlandı."

AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI ÖNCELİK SIRASINA GÖRE YAPILACAK

Bakan Kurum, 8 maddelik Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nın ayrıntılarını da paylaştı.

Birinci maddenin "Şehirlerimizin acil ihtiyaçlarını önceleyecek, Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla Ulusal Akıllı Şehirler Ağını oluşturuyoruz." olduğunu söyleyen Kurum, 81 valiliğe akıllı şehirler strateji belgelerini göndererek öncelikleri belirleyeceklerini söyledi.

Türkiye'deki tüm akıllı şehir uygulamalarının öncelik sırasına göre yapılmasını sağlayacaklarını ifade eden Kurum, şu bilgileri verdi:"Önceliklendirmenin önemini bir örnekle açıklamak istiyorum. Artvin'de öncelikli sorun, iklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı yağışlara bağlı sel felaketi ise, çalışmalarımızı bu yöne kaydıracağız. Artvin'in trafik sorununu ise ikincil sorun olarak çözeceğiz. Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı'mızla da uyumlu olarak kuracağımız akıllı sistemlerle yağış miktarını anlık olarak takip edeceğiz. Elde ettiğimiz sonuçlara göre de akıllı şebeke sistemleri kuracağız. Artvin örneğinde olduğu gibi bütün şehirlerimizde başta deprem olmak üzere afet ve acil durum yönetimine yönelik akıllı çözümler üreteceğiz. Afet yönetim uygulamaları, akıllı acil durum müdahale sistemi, akıllı telefon felaket modu gibi uygulamaları her şehrimiz için hayata geçireceğiz. Şehrin ulaşım sorunu birinci sıradaysa, ulaşımı öne alacak, sağlıksa sağlığı öne alacağız. Bu önceliklendirme sayesinde, hem kaynak tasarrufu hem de zaman verimliliği sağlayacağız, yatırımlarımızın boşa gitmesine engel olacağız."

IQ TESTLERİYLE ŞEHİRLERİN OLGUNLUK SEVİYELERİ ÖLÇÜLECEK

İkinci maddenin "Şehirlerimizin olgunluk seviyesini tüm bileşenleriyle tespit ederek il il Yaşanabilir Şehir Endeksi'ni oluşturacağız." olduğunu aktaran Kurum, belediyelerin yüzde 87'sinde akıllı şehirlere ilişkin bir izleme sisteminin olmadığını belirtti.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:"Yapacağımız IQ testleriyle şehirlerimizin olgunluk seviyelerini ölçecek, il il Yaşanabilir Şehir Endeksi'ni oluşturacağız. Düzenli ölçümlerle şehirlerimizdeki değişimleri izleyeceğiz ve ihtiyaçları güncelleyeceğiz. Burada bir örnek vermek istiyorum. Mesela, İstanbul'da atık toplama ve taşıma maliyeti 1 milyar liranın üzerinde. Akıllı atık sistemleriyle, yani çöp konteynırlarının doluluk oranlarını, ayrıştırma oranlarını ölçen akıllı sistemlerle, yazılımlarla, sensörlerle bu masrafı çok büyük oranda azaltabiliriz. Bunun yanı sıra ülke olarak akıllı atık toplama sistemleri ile yıllık atık toplama ve taşıma maliyetlerinde yüzde 45 oranında tasarruf sağlayabiliriz. Su şebekelerinde kayıp kaçak oranları yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor. Akıllı sistemlerle bu oranı yüzde 5'lere düşürebiliriz. Bu faaliyet özellikle su stresi çeken ülkemizin de öncelikli ihtiyacıdır. Su geri dönüşüm oranlarımızı yüzde 1'den 5'e çıkarma hedefimiz var. Şu an kişi başına 1500 metreküp su kullanan bir ülkeyiz ve su fakiriyiz. Ve bu rakam 1200 metreküpe kadar düşecek, su kıtlığı yaşamaya başlayacağız. 2050'li yıllarda dünyada su savaşlarının çıkacağı öngörüsüyle bu çalışmanın ne denli önemli olduğunu görmüş oluyoruz."

"KANAL İSTANBUL'UN İKİ YAKASINDA AKILLI ŞEHİR İNŞA EDİLECEK"

Üçüncü maddenin "Tüm projelerimizi akıllı şehir uygulamaları ile bütünleştireceğiz ve ülkemize yeni akıllı şehirler kazandıracağız." olduğunu ifade eden Kurum, Esenler'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla 60 bin konutluk bir akıllı şehir inşa ettiklerini anımsatarak projede akıllı sulama sistemleri ve akıllı atık yönetimi gibi unsurlar yer alacağını aktardı.

Esenler'de olduğu gibi tüm kentsel dönüşüm alanlarını da akıllı bölgeler olarak değerlendireceklerini söyleyen Kurum, "Rezerv yapı alanlarımızda, akıllı şehir projelerini hem test edecek hem de uygun olanlarını 'bölge ölçeğinde' hayata geçireceğiz. Yine konut sayısı yüksek olan TOKİ projelerimizi, akıllı şehir konseptine göre inşa edeceğiz. Kanal İstanbul'un iki yakasında kuracağımız şehri, akıllı mahalle, akıllı şehir konseptine göre dizayn edeceğiz. Bu anlamda Kanal İstanbul projesiyle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak örnek iki akıllı şehri yapacağız, milletimize armağan edeceğiz. Tüm millet bahçelerinde akıllı uygulamaları üretecek ve kullanacağız." diye konuştu.

Dördüncü maddenin de "Yerli ve milli akıllı şehir ürün ve hizmetlerini ihraç edeceğiz, Akıllı Şehir Pazarı kuracağız." olduğunu aktaran Kurum, bu maddeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:"Akıllı Şehir Küresel Pazar Analizi'ne göre dünyada akıllı şehirler pazarı büyüklüğü 2024 yılında 826 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak. Şu an ülke olarak bu pazardan aldığımız pay çok düşük bir seviyede. 2023'e kadar akıllı şehir uygulamalarımızı dünya pazarına güçlü bir şekilde sunmamız gerekiyor. Şayet doğru üretim ve yatırım yapabilirsek, ekonomimize yıllık en az 25-30 milyar liralık katkı sağlayabiliriz. Hedefimiz bu. Bu nedenle, akıllı şehir alanında insan kaynağı, teknoloji ve yatırım taleplerinin karşılanması için gerekli olan pazar ortamına ilişkin faaliyetlere başlıyoruz. 15-16 Ocak 2020 tarihleri arasında Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Türkiye Belediyeler Birliğiyle düzenleyeceğimiz Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'nde Türkiye'nin ilk akıllı şehir pazarını başkentimizde kuruyoruz. Pazar, belediyelerimizi, firmalarımızı, girişimcilerimizi ve vatandaşlarımızı bir araya getirecek."

TÜRKİYE AKILLI VERİ BANKASI KURULACAK

Beşinci maddenin "Kuracağımız Akıllı Şehir mekanizmalarıyla hem hizmet bütünlüğü sağlayacağız hem de ortak dil oluşturarak ulusal coğrafi veri standartlarımızı belirleyeceğiz." olduğunu dile getiren Kurum, Türkiye Akıllı Veri Bankası'nı kurarak üretilen verileri yatırımcıların erişimine açık hale getireceklerini anlattı.

Bakan Kurum, altıncı maddenin "Ülkemizde 2023 yılına kadar 7 coğrafi bölgede akıllı şehir teknolojilerini üreten akıllı bölgeler ve Ar-Ge merkezleri kuracağız.", yedinci maddenin "Belediyelerimizi ve girişimcilerimizi akıllı şehir dönüşümü noktasında finansal olarak destekleyeceğiz.", sekizinci maddenin ise "Akıllı Şehir alanında çalışan nitelikli insan kaynağı kapasitemizi arttıracağız. Akıllı Şehir Uzmanlığını teşvik edeceğiz." olduğunu aktardı.

Akıllı şehirler alanında çalışanların niteliklerini geliştirecek ve bu konuda istihdamı artıracak çalışmalar yapacaklarını anlatan Kurum, şunları bildirdi: "Buna yönelik politika, mevzuat, program ve modeller oluşturacak ve uygulayacağız. Artık ülkemizde akıllı şehir uzmanlarımız olacak. Üniversitelerimizle akıllı şehir uzmanlık alanlarına ilişkin örgün ve yaygın eğitimler planlayacağız ve uygulayacağız. Bu alanda 10 bin akıllı şehir uzmanına ihtiyaç olduğunu öngörüyoruz. Veri bilimcisinden yazılım uzmanına, yapay zeka mühendisinden robotik uygulamalar uzmanına kadar birçok yeni alanda uzman yetiştireceğiz.

Önümüzdeki dönem, şehirlerimizin akıllı şehir uygulamaları ile gelişeceği ve günlük hayatımızın bu uygulamalarla kolaylaşacağı ve şehirlerimizin dünya şehirleriyle yarışacağı bir dönem olacaktır. Akıllı şehirlere dair sosyal ve kültürel etkinliğimizi artıracak ve 7 gün 24 saat yaşayan şehirler inşa edeceğiz."

GENELGE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

2019/29 sayılı 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Genelgesi 24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı Akıllı Şehir Eylem Planı
Tümünü gör
Pzt Sa Çar Per Cu Cmt Pzr
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405