Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı

Emlak vergisi ödemeleri için belirlenen son gün yaklaşıyor. Emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemeleri için verilen süre 31 Mayıs Cuma günü sona erecek. İlk taksit ödemeleri, belediye veznelerinden ve internet üzerinden yapılabiliyor.

Ödeme Süreci ve Yöntemleri
Emlak vergisi, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında birinci taksit, Kasım ayında ise ikinci taksit olarak iki eşit taksitte ödenmektedir. 1. taksit için son ödeme günü 31 Mayıs Cuma olarak belirlenmiştir. Emlak vergisi, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödenecek olup, ödeme yöntemleri ile ilgili olarak belediyeden bilgi alınabilir. Birçok belediye internet üzerinden ödeme kabul etmekte, bazı belediyeler ise e-devlet üzerinden de ödeme alabilmektedir. Ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, geciken taksit tutarı için her ay ve kesri için yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacaktır.

2024 Yılı Emlak Vergi Değerlerindeki Artış
Mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2024 yılı vergi değerleri, 2023 yılı vergi değerlerinin yüzde 29,23 oranında artırılmasıyla belirlenecektir. Emlak Vergisi Kanunu’na göre, bina ve arazi için farklı vergi oranları uygulanmaktadır. Meskenlerde bina vergisi binde 1, diğer binalarda binde 2 iken, arazide binde 1 ve arsalarda binde 3 oranları geçerlidir. Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bu oranlar yüzde 100 artırımlı uygulanmaktadır. Yeni inşa edilen binaların vergisi, arsasının veya arsa payının vergisinden az olamaz ve bu hüküm, binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl boyunca geçerli olacaktır.

İndirimli Bina Vergisinden Yararlanabilecekler
İndirimli bina vergisi oranı uygulamasından yararlanabilecek kişiler şunlardır: Brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olanlar veya tek meskenin intifa hakkına sahip engelliler, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul, yetim, malûliyet aylığı alanlar, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri.

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı
Emlak vergisine ek olarak tahsil edilen katkı payı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12’nci maddesine göre, Belediyelerin ve İl Özel İdarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması amacıyla, emlak vergisinin yüzde 10’u oranında Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı olarak tahakkuk ettirilmektedir. Bu bedel, ilgili belediye tarafından emlak vergisi ile birlikte tahsil edilmektedir.