Yönetim Kadromuz

Harita Mühendisi / Şehir Plancısı
Sorumlu Değerleme Uzmanı

Aysel Aktan
Yönetim Kurulu Başkanı

Harita Mühendisi Sorumlu Değerleme Uzmanı (MBA)

Ömür Remzi DEMİREL
Yönetim Kurulu Üyesi

Harita Mühendisi Sorumlu Değerleme Uzmanı (MBA)

Levent Caner YÜCE
Yönetim Kurulu Üyesi

Endüstri Mühendisi
Sosyolog (MSS)

Pınar ÇELİK
Genel Müdür

Şehir Plancısı Değerleme Uzmanı (MSS)

Erkan SÜMER, MRICS
Genel Müdür Yardımcısı