Günlük Kiralanan Konutlarda Yeni Dönem Başlıyor

Türkiye’de, konut kiralamaları alanında önemli bir değişiklik getiren “Airbnb yasası” Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yasa, turistik konut kiralamalarını düzenlemeyi ve denetlemeyi amaçlıyor. Artık, yıllık toplam kiralama süresi 100 günden az olan konutlar “Turizm Amaçlı Konut Kiralaması” kapsamına alınacak.

Yeni yasa gereği, bu kapsamda bulunan konutlar için kiralama yapmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin belgesi almak zorunlu hale geldi. Bu izin belgesi valilikler aracılığıyla da alınabilecek. Ayrıca, bu konutların girişlerine Bakanlıkça belirlenen plaketler asılacak ve izin belgesi ile plaket ücretleri Bakanlık tarafından belirlenecek.

Yasa, izin belgesi sahibinden kiralanan konutların üçüncü kişilere kiralanmasını veya kendi adına mesken olarak kullanılmasını yasaklıyor. Ancak, tüzel kişiler, turizm amaçlı kiraladıkları konutu kendi personeline kullandırabilecekler.

İzin belgesi olmadan turizm amaçlı kiralama yapanlara ağır idari para cezaları uygulanacak. Her bir izinsiz kiralama için ceza miktarı 100 bin Türk Lirası olarak belirtildi. İzin belgesi alınmaması halinde ceza miktarı artacak ve ikinci 15 günün dolmasına rağmen izin belgesi alınmamışsa 1 milyon Türk Lirası cezası uygulanacak. Ayrıca, izin belgesi olmadan turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine aracılık edenler de ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalacaklar.

İzin belgesi olmadan kiralama yapılabilen konutların tanıtımına imkan sağlayan elektronik ticaret platformları, Bakanlık tarafından uyarıldıklarında, ilgili ilanları 24 saat içinde kaldırmakla yükümlü olacak. Aksi takdirde, aracı hizmet sağlayıcılarına her bir konut için 100 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacağı belirtildi.