Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ’nin “Bağdat Caddesi Raporu” Yayınlandı

Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ’nin “Bağdat Caddesi Raporu” Yayınlandı. 

Ülkemizin en önemli perakende merkezlerinden birisi Bağdat Caddesi’dir. Uzun yıllardır önemli çekim merkezlerinden olan Bağdat Caddesi’ndeki hareketlilik, 2015 yılında artmaya başlayan kentsel 
dönüşüm uygulamaları ile eski cazibesini kaybetmiştir. Cadde’de olan yaya hareketliliğinin azalması 
dükkan kiralarını doğrudan etkilemiş, boşluk oranları artmıştır. Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve 
Danışmanlık AŞ olarak son dönemlerde tekrar canlanan Bağdat Caddesi’ni masaya yatırdık. Sektörel 
dağılım, birim kira değerleri, alan kullanımları, kira değerini etkileyen faktörler gibi önemli kriterleri 
analiz ettik. Özel Projeler Birimimize bağlı 8 değerleme uzmanı sahada detaylı inceleme gerçekleştirdi. Toplam 122 adet dükkanın kira ve alan bilgisi toplanarak analizi tamamlandı. Dükkan kiraları 
pandemi etkisinden arındırılarak regresyon analizine tabi tutuldu. 122 adet dükkandan uç değer 
olduğu düşünülen 10 adeti çıkarılarak 112 dükkan ile analizler tamamlandı. İstatistiki analizler İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Murat ÇELİK önderliğinde 
tamamlandı. Bu raporda ulaşılan veriler doğrultusunda değerleme sektöründe farkındalık yaratmak 
ve perakende, finans, hizmet sektörlerine yatırım kararları öncesinde detaylı veri sağlamak amaçlanmıştır. Bu analizde kullanılan veriler 2021 Şubat-Mart döneminde toplanmış olup 2021 1. çeyrek 
verilerini yansıtmaktadır.

HER DÖNEMİN PRESTİJLİ MEKANI
Bağdat Caddesi ya da kısaca “Cadde”, gerek İstanbul gerek Kadıköy ilçesi içindeki rolü ve kimliği ile 
doğu yakasında her dönem önemli bir kentsel alt bölgeye karşılık gelmiştir. İlçenin planlama deneyimleri caddenin makroformunun değişimindeki temel belirleyicilerden biri olmuştur. Kadıköy ilçesi 
içinde üst gelir grubunun yaşadığı Bağdat Caddesi ve çevresi tarihsel süreç içinde her dönem prestij 
mekânı olmuştur. İstanbul’un en uzun alışveriş caddesi Bağdat Caddesi batıda Kızıltoprak’tan başlayarak Boğaziçi Köprüsü bağlantı yoluna bağlanmakta, doğuda ise önemli bir ayrım olan Bostancı’dan 
sonra tren yolunu keserek Maltepe ilçesine doğru devam etmektedir. Ancak bugün prestijli alışveriş 
mekânlarının, yeme-içme mekânlarının, konut alanlarının yoğunlaştığı ve çalışma konusu olan Kızıltoprak – Bostancı arasındaki yaklaşık 5.5 km’lik güzergah olarak kabul edilmektedir.

810 DÜKKANA EV  SAHİPLİĞİ YAPILIYOR

Bağdat Caddesi üzerinde halihazırda 810 adet dükkan bulunmaktadır. Bunların 67 tanesi boş olup, 
kiralık veya satılık durumdadır. Ayrıca 47 adet bina yıkım aşamasında veya inşa halindedir. Bu binalar 
çalışmaya dahil edilmemiştir. Cadde üzerindeki dükkânların sektörel dağılımına bakıldığında %20,12 oranı ile yeme-içme alt sektörünün  öne çıktığı; bunu %12,96 oranla moda-tekstil, %10,62 ile ev ürünleri, %9,75 ile hizmet ve %8,15 ile finans  sektörlerinin takip ettiği görülmektedir. Ayrıca %8,27 oranında dükkânların boş olduğu tespit edilmiştir.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın: Rapor.pdf