İmar Barışı Uygulamaları ve Sıkça Sorulan Sorular

Ülkemizde sıkça gündeme gelen imar barışı hakkında bize en çok gelen soruları ve cevaplarını sizin için derledik.

İmar Barışı Nedir?

İmar Barışı, yapılaşmanın mevzuata uygun olmayan alanlarda gerçekleştiği durumları düzenlemek ve bu yapıların kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla getirilmiştir.

İmar Barışı’ nın temel hedefleri şunlardır:

1-Mevzuata Uygun Olmayan Yapıların Kayıt Altına Alınması: İmar Barışı ile, mevzuata uygun olmayan veya ruhsatsız yapılar, yapı kullanma izni olmadan yapılan veya imar planı dışında olan yapılar kayıt altına alınır.

2.Yapı Sahiplerine Hukuki İmkanlar: İmar Barışı, kayıt dışı yapı sahiplerine mevcut yapılarını kayıt altına alma ve imarla ilgili yaptırımlardan muaf olma imkanı sunar.

3.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Gelir Sağlama: Yapı sahiplerinin kayıt ücreti ve yapılan inşaat alanına göre belirlenen bedel ödemeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gelir sağlar.

Ancak, İmar Barışı uygulaması bazı eleştirilere yol açmıştır. Bu eleştiriler arasında çevresel ve yapısal risklerin artmasına neden olması, plansız yapılaşmayı teşvik etmesi ve mevcut altyapıyı yetersiz bırakması gibi konular yer almaktadır. Bu nedenle, İmar Barışı, tartışmalı bir uygulama olmuş ve belirli sürelerle sınırlı olarak uygulanmıştır. Herhangi bir kentsel dönüşüm projesi değil, kayıt dışı yapıların kayıt altına alınması için özel bir düzenlemedir.

İmar Barışı Uygulama Yetkisi Hangi Kurumdadır?

İmar Barışı uygulama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na aittir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 7143 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında İmar Barışı’nın düzenlemesini ve uygulanmasını yapar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Barışı ile ilgili yönetmelikleri hazırlar, başvuru süreçlerini belirler, başvuruları değerlendirir ve sonuçlandırır. Ayrıca, yapı sahiplerinden alınması gereken kayıt ücretleri ve belirli hesaplamalarla belirlenen yapım bedellerinin tahsili gibi konularda da yetkili kurumdur.

İmar Barışı kapsamında, kayıt dışı yapıların kayıt altına alınması ve mevcut yapı sahiplerinin mevzuata uygun hale getirilmesi sürecinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önemli bir rol oynar. Bu yetki, düzenlemenin uygulanması ve takibinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla bakanlığa verilmiştir.

İmar Barışı Uygulamasına Hangi Durumda Dahil Olunur?

İmar Barışı uygulamasına, Türkiye’deki mevcut yapıların belirli koşullar altında dahil olabildiği durumlar vardır. İmar Barışı’ na dahil olabilmek için aşağıdaki durumlardan birine uygun olunması gerekmektedir:

1- Ruhsatsız Yapılar: İnşaatı yapılan ancak yapı kullanma izni (iskan belgesi) alınmamış olan ruhsatsız yapılar İmar Barışı’na dahil olabilir.

2- Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmadan Yapılan Yapılar: İnşaatı tamamlanan ancak yapı kullanma izin belgesi (iskan) alınmamış olan yapılar İmar Barışı’na başvurabilir.

3- İmar Planına Aykırı Yapılar: Mevcut imar planına uygun olmayan yapılar, İmar Barışı kapsamında düzenlemeye dahil olabilir.

4- Yapı Kayıt Belgesi Başvuruları: Daha önce yapılan yapılar için yapı kayıt belgesi başvurusu yapılmamışsa, bu yapılar da İmar Barışı’ na dahil edilebilir.

5- Zemin ve Kat İrtifakına Aykırı Yapılar: İmar mevzuatına uygun olarak zemin ve kat yüksekliği belirlenmemiş yapılar İmar Barışı’ndan yararlanabilir.

imar barışı uygulamaları

İmar Barışı kapsamında uygulamaya dahil olmak için başvuruların belirli süreler içinde yapılması ve belirlenen koşullara uygun olunması gerekmektedir. İlgili bakanlık ve belediyeler, başvuruları değerlendirir ve uygun görülen yapıları İmar Barışı’ na dahil eder. Ancak, İmar Barışı’nın uygulama süresi sınırlıdır ve her dönemde farklı koşullar ve süreçlerle uygulanabilir.

Türkiye’de İmar Barışı En Son Hangi Yıl Uygulanmıştır?

Türkiye’de İmar Barışı en son olarak 2022 yılında uygulanmıştır. 2022 yılında İmar Barışı’nın 4. dönemi başlamıştır ve bu dönemde yapı sahipleri, mevcut yapılarını kayıt altına alabilmek için belirli süre içinde başvuru yapma imkanına sahip olmuşlardır. İmar Barışı’nın 4. dönemi için belirlenen başvuru süresi 31 Aralık 2022’de sona ermiştir.

İmar Barışı, yapı sahiplerine kayıt dışı yapılarını kayıt altına alma ve imarla ilgili yaptırımlardan muaf olma imkanı sunar. Ancak her dönemde olduğu gibi 2022’deki uygulamada da belirli şartlar ve süreçler geçerli olmuştur. İlgili bakanlık ve belediyeler, başvuruları değerlendirmiş ve uygun görülen yapıları İmar Barışı’na dahil etmiştir.

Gelecekte İmar Barışı’nın yeni dönemlerinin uygulanıp uygulanmayacağı, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Herhangi bir İmar Barışı dönemi planlandığında, kamuoyuna duyurulacak ve başvuru süreçleri ilgili kurumlar tarafından belirlenecektir.

İmar Barışı Uygulamalarının Faydaları Nelerdir?

İmar Barışı uygulamalarının çeşitli faydaları bulunmaktadır. Bu uygulamalar, kayıt dışı yapıların kayıt altına alınması ve mevcut yapı sahiplerinin mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla yapılmaktadır. İşte İmar Barışı’nın faydalarından bazıları:

1- Yapı Kayıt Altına Alınması: İmar Barışı ile ruhsatsız veya yapı kullanma izni alınmamış yapılar kayıt altına alınır. Bu sayede, yapı sahipleri mevcut yapılarını yasal hale getirebilir ve yapılar üzerindeki hukuksal belirsizlikler ortadan kalkar.

2- Yapı Sahiplerine Hukuki İmkanlar: İmar Barışı, kayıt dışı yapı sahiplerine yapılarını kayıt altına alma ve imarla ilgili yaptırımlardan muaf olma imkanı sağlar. Bu durum, yapı sahiplerinin mevcut yapılarını düzenlemeleri için bir fırsat sunar.

3- Çevre Düzenlemesi: İmar Barışı sayesinde, çevresel açıdan uygun olmayan veya plansız yapılaşmaların düzenlenmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılması sağlanabilir.

4- Vergi Geliri Artışı: İmar Barışı uygulamaları sonucunda alınan kayıt ücretleri ve yapım bedelleri, devlete vergi geliri olarak döner. Bu durum, devletin mali kaynaklarına katkı sağlar.

5- Altyapı Geliştirmesi: İmar Barışı kapsamında düzenlenen bölgelerde altyapı çalışmalarının yapılması ve iyileştirilmesi söz konusu olabilir. Böylece şehirlerin alt yapısı güçlendirilebilir.

6- İmar Planlaması İçin Veri Sağlama: İmar Barışı sayesinde mevcut yapıların ve yapılaşmanın verileri toplanır ve kayıt altına alınır. Bu veriler, gelecekteki şehir planlaması ve politikaları için önemli bir temel oluşturur.

7- Şehir Estetiğinin İyileştirilmesi: Plansız ve düzensiz yapılaşmanın düzenlenmesi, şehirlerin estetik açıdan daha düzenli ve güzel bir görünüme kavuşmasına katkı sağlar.

Ancak, İmar Barışı uygulamaları bazı eleştirilere de yol açmıştır. Plansız yapılaşmayı teşvik edebilir, çevresel ve yapısal riskleri artırabilir ve altyapı yetersizliğine neden olabilir. Dolayısıyla, İmar Barışı uygulamalarının başarısı ve faydaları, doğru düzenlemeler ve etkin denetimlerle sağlanmalıdır.