Makine Değerleme Nedir, Nasıl Yapılır?

Makine Değerleme Nedir?

Makine değerleme, endüstriyel üretime konu tüm sektörlerde yer alan makine ve ekipmanların yanı sıra otomotiv sanayisi, sağlık ve ilaç, taşımacılık ve lojistik, turizm ve teknoloji şirketlerinin bünyesinde yer alan tüm maddi duran varlıkların bir bütün olarak yerinde değerlendirilmesi anlamına gelmektedir.
değerleme sıkça sorulan sorular - real estate valuation frequently asked questions

Bir işletmeye ait olan varlıklar, işletmenin kurulduğu ilk dönemden itibaren yıllar geçtikçe cari değer olarak değişikliklerle karşılaşabilmektedir. Çünkü zaman içerisinde ekonomik hayatta meydana gelecek farklılıklar, dahil olunan piyasa koşullarındaki değişiklikler ve teknolojik alandaki gelişmeler varlıkların güncel değerleri ve defter değerleri arasında farklılıklar meydana getirebilmektedir. Bu farklılıkların ortaya çıkarılıp detaylı olarak değerlendirme altına alınabilmesi makine ve ekipman değerleme raporları ile mümkün olmaktadır.

Makine Değerlemesi Nasıl Yapılır?

Makine değerlemesi sürecinde; makinelerin mülkiyet bilgisi tanımları yapılırken rehin, haciz, satış, hibe gibi hukuki muameleye ve yasal blokelere tabi olup olmadıkları tespit edilerek ilgili raporda kesin ifadelerle raporda belirtilir.

Sanayi yatırımlarında da kredilerin yatırım projesi konusunda takiplerinin yapılması ve yatırım bittikten sonra firmanın bünyesinde bulunan sabit varlıkların belirli aralıklar ile değerlemeye tabi tutulması gerekliliği ortaya çıkmakta olup makine değerleme hizmeti ile bu açık kapatılmaktadır.