Sağlık Tesisi Değerleme

Sağlık tesisi değerleme hizmeti kapsamında; gerçek veya tüzel kişilere veya kamuya ait tesisler için uygulama imar planında sağlık tesisi olarak belirlenmiş tesislerin değerlemesi süreçlerini sizin için yürütüyoruz.

Bu kapsamda değerlemesini yaptığımız başlıca sağlık tesisleri:

  • Hastaneler
  • Sağlık ocakları
  • Aile sağlık merkezleri
  • Doğumevleri
  • Dispanser ve poliklinikler
  • Ağız ve diş sağlığı merkezleri
  • Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri
  • Entegre sağlık kampüsü vb.

    Sağlık tesisi değerleme konusunda destek almak için bize ulaşın:

Sağlık Tesisi Değerleme Talep Formu